Tel.: 731 44 32 32
Doručení za 100 Kč
Cena kytice minimálně 300 Kč
Doručení za 100 Kč
Cena kytice minimálně 300 Kč

Rozvoz květin ve Valašském Meziříčí

Nabízíme Doručení květin v okolí Valašského Meziříčí.

Připravili jsme pro vás ukázkový katalog kytic, které jsme doručovali. U každé kytice je i cena kytice bez doručení.

Vybrat si můžete kytici z katalogu a nebo kytici popsat přímo v objednávce.

Doručení si můžete objednat kliknutím na tlacitko Objednat doručení kytice, které je nahoře v zeleném poli. Formulář Vás po té provede celou objednávkou a na konci se vygeneruje příkaz k úhradě. Momentálně je možná pouze platba v hotovosti a převodem na účet!

Obchodní podmínky

uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

obchodní firma:

Evženie Kývalová
se sídlem Nad Zahradnictvím 360, Krhová
IČ: 10649131
telefon: 571633084

pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky http://www.kvetinykyvala.cz; adresa pro doručování elektronické pošty je: info@zahradnictvikyvala.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikajících ze smluv o poskytování služeb (dále „smlouva“ či „kupní smlouva“) uzavřených mezi Evženie Kývalová, IČ 10649131, podnikající fyzickou osobou se sídlem Nad Zahradnictvím 360, Krhová (dále jen „poskytovatel“) a jinými fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „objednatel“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.kvetinykyvala.cz(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.


Doručování květin po Valašském Meziříčí:


Cena doručení po Valašském Meziříčí je 100,-.

Doručování probíhá od pondělí do soboty mezi 8 a 18 hodinou. Nedělní doručení je možné pouze v případě, že bude dopředu domluveno.

Příplatky:

100,- Kč za doručení v neděli a ve státní svátek

Objednávku na sobotu přijímáme nejpozději v sobotu do 10 hodin.
Objednávku na státní svátek přijímáme nejpozději 1 pracovní den předem.

Všeobecné podmínky donášky květin ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí


Každou přijatou objednávku považujeme za závaznou a může být zrušena jen po předchozí vzájemné dohodě.

Na objednávku je třeba vždy uvést správné a pravdivé informace. Naše firma nezodpovídá za zdržení či zrušení dodávky z důvodu Vámi nesprávně zadaných či dopředu neověřených údajů jako je adresa či telefon příjemce, výskyt na uvedené adrese apod.

V případě opakované cesty na uvedenou adresu jsme oprávněni si účtovat znovu dopravua náklady s tím související (jednotný paušální poplatek Kč 100 Kč)

Ke každé objednávce je nutné uvést telefonní kontakt na příjemce, abychom ho mohli kontaktovat a domluvit čas dodání. Při doručování do nemocnic a hotelů uvádějte i čísla pokojů, oddělení apod.

Vyobrazená aranžmá a kytice jsou pouze pomůckou pro výběr a mohou se lišit od skutečně dodaných. Vyhrazujeme si právo je nahradit zbožím podobného vzhledu, barvy a stejné nebo vyšší kvality, tak aby bylo dosaženo co největší podobnosti. Prosím berte také v úvahu, že každý květinář má trochu jiný způsob vazby.

Neneseme odpovědnost za zpoždění doručení pokud k němu došlo v důsledku událostí, které nemůžeme ovlivnit (např. dopravní zácpy a nehody apod.)

Pokud příjemce odmítne zboží převzít, jsme oprávněni si účtovat plnou výši celkové ceny bez nároku na vrácení úhrady.

Každou přijatou objednávku potvrzujeme během několika minut na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Pokud potvrzení neobdržíte kontaktujte nas prosím na tel. 731443232.

Neproběhne-li platba v pořádku, nemůžeme objednávku vyřídit.

Doručování květin na soukromé adresy 
V případě nepřítomnosti příjemce si vyhrazujeme právo zanechat kytici u náhradního příjemce - člen rodiny, soused, kolega apod.

Doručování květin do firem, ubytovacích zařízení a hotelů 
Za doručenou kytici považujeme i její přenechání na vrátnici, recepci a podobných místech, či u kolegy nebo kolegyně, vždy proti podpisu přebírající osoby. Naše firma nezodpovídá za pozdní dodání způsobené takto přebírající osobou.

Minimální povinná hodnota objednávky je 300,- Kč.

S odesláním objednávky objednatel prohlašuje, že si přečetl a souhlasí s obchodními podmínkami.

Reklamace donášky květin

Reklamace přijímáme pouze písemně a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. Vyhrazujeme si právo na vyřízení reklamace po dobu 24 hodin po oznámení. Vyjádření k reklamaci probíhá opět písemnou formou.


Ochrana osobních údajů

Garantujeme, že v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou Vámi zadané informace diskrétní a nebudou poskytovány třetím osobám.

 


Zahradnictví Kývala
Nad Zahradnictvím 360
756 63 Krhová

Tel.: 571 633 084, 731 443 232
info@zahradnictvikyvala.cz

Rozvoz květin Valašské Meziříčí

Nabízíme Doručení květin v okolí Valašského Meziříčí.

Připravili jsme pro vás ukázkový katalog kytic, které jsme doručovali. U každé kytice je i cena kytice bez doručení.

Doručení si můžete objednat kliknutím na tlacitko Objednat doručení kytice, které je nahoře v zeleném poli. Formulář Vás po té provede celou objednávkou a na konci se vygeneruje příkaz k úhradě. Momentálně je možná pouze platba v hotovosti a převodem na účet!

Zahradnictví Kývala
Nad Zahradnictvím 360
756 63 Krhová

Tel.: 571 633 084, 731 443 232
info@zahradnictvikyvala.cz